Nesouhlas občanů se stavbou bytového domu Laudova

My, občané Řep, zásadně nesouhlasíme se stavbou bytového domu Laudova, kterou schválilo vedení Městské části Praha 17.

Problematiku této stavby zmiňuje také ve svém blogu doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.