Archiv autora: admin1

Podána odvolání ke stavebnímu povolení

Dne 5.1.2021 byla na úřední desce zveřejněna odvolání ke stavebnímu povolení ve věci „Bytový dům Laudova“. Dokument – Výzva k podanému odvolání

Rubriky: Články | Napsat komentář

Městská část zveřejňuje dokumenty na úřední desce svérázným způsobem

Každý, kdo si chtěl přečíst dokumenty o stavebním povolení, k tomu měl ztížené podmínky, neboť horní okraj dokumentů byl umístěn ve výšce 280 cm na zemí. V takovém případě, nezbývá než si z domova přinést vlastní štafle.    

Rubriky: Články | Napsat komentář

Stavební povolení

Dne 11.11.2020 vydal místní stavební úřad stavební povolení s patnáctidenní lhůtou pro odvolání. Dokument: 2020-004980

Rubriky: Články | Napsat komentář

Stavební řízení pokračuje

Dne 15.9. 2020 stavební úřad oznámil pokračování stavebního řízení Dokument:  http://www.nase-laudova.cz/wp-content/uploads/2020/09/2020-004980.pdf

Rubriky: Články | Napsat komentář

Stavební řízení – přerušeno

Stavební úřad, částečně i z důvodu našich připomínek, přerušil stavební řízení ve věci „Bytového domu Laudova“ a vyzval stavebníka k doplnění projektové dokumentace. Dokument: 2020-004980

Rubriky: Články | Napsat komentář

Oznámení o zahájení řízení – Bytový dům Laudova

Dne 30.4.2020 byla na webu MČ Praha 17  zveřejněna informace o zahájení stavebního řízení ohledně bytového domu Laudova. Doba na odvolání je 10 dní. Dokument: 2020-004980

Rubriky: Články | Napsat komentář

Odbor Magistrátu zamítl odvolání

Dne 19.12.2018 vydal Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. města Prahy zamítavé stanovisko k odvolání a potvrdil tak rozhodnutí Stavebního úřadu MČ Prahy 17. http://www.nase-laudova.cz/wp-content/uploads/2019/01/2018-1300163.pdf

Rubriky: Články | Napsat komentář

Zveřejněno odvolání k územnímu rozhodnutí

Dne 30.7.2018 bylo na úřední desce zveřejněno odvolání proti územnímu rozhodnutí. 2017-012350 Texty odvolání: 1_odvolani_Rabek_Uzemni_rozhodnuti 2_odvolani_Hlouskova_Uzemni_rozhodnuti 3_odvolani_BD_Laudova_Skuteckeho_Plna_moc 4_odvolani_29osob_Uzemni_rozhodnuti (na úřední desce zveřejněno vzhůru nohama)

Rubriky: Články | Napsat komentář

Projekt Mrkvičkova

V souvislosti s povolením stavby v Laudově ulici je zajímavé srovnání se zamítnutím developerského projektu v Mrkvičkově ulici.  Pan místostarosta Marek o tom zaníceně napsal v květnovém čísle Řepské sedmnáctky. Všechny důvody, které jsou v článku uvedeny, jsme zmiňovali už v petici proti stavbě bytového domu Laudova. … Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář