Naše důvody

  • Jsme proti zahušťování Řep další zástavbou. Zmíněná lokalita je urbanisticky citlivě navržena, aby co nejvíce omezila negativní vliv blízkosti sídliště na kvalitu bydlení ve vilové čtvrti. Nízká jednopodlažní budova, nacházející se v současnosti na daném pozemku, umožňuje dostatek slunečního svitu i v zimních měsících, kdy je slunce nízko nad obzorem.
  • Stavba je pro tuto lokalitu výškově i kapacitně naprosto předimenzovaná. Pozemek se nachází v nejvyšším bodě sídliště, na samém okraji vilové čtvrti. Výškou 29 metrů tak stavba převyšuje okolní rodinné domy o více jak dvacet metrů, a dokonce i ostatní bytové domy v nejbližším okolí. Přinejmenším z těchto důvodů je proti zdravému rozumu zde takovou stavbu projektovat.
  • Stejně tak kapacita 69 bytových jednotek na 62 parkovacích míst je neúnosná pro udržení kvality bydlení, možnosti parkování a stav komunikací v okolí ulice Laudova.
  • Developer chce kvůli stavbě zabrat přilehlé veřejné parkoviště pro zhruba 25 automobilů.
  • Pod pozemkem je značně nestabilní podloží ztěžující jakoukoliv stavbu, natož výškového domu. Stavba bude ohrožovat i stabilitu okolních domů.