Naše důvody

  • Jsme proti dalšímu zahušťování Řep bytovou zástavbou. Zmíněná lokalita je urbanisticky citlivě navržena, aby co nejvíce omezila negativní vliv blízkosti sídliště na kvalitu bydlení ve vilové čtvrti. Nízká jednopodlažní budova, nacházející se v současnosti na daném pozemku, umožňuje dostatek slunečního svitu v zimních měsících, kdy je slunce nízko nad obzorem.
  • Stavba je pro tuto lokalitu výškově i kapacitně naprosto předimenzovaná. Výškou 29 metrů převyšuje ostatní bytové domy v nejbližším okolí. Pozemek se navíc nachází v nejvyšším bodě sídliště, na samém okraji vilové čtvrti. Přinejmenším z těchto důvodů je proti zdravému rozumu zde takovou stavbu projektovat.  Stejně tak kapacita 48 bytových jednotek a 59 parkovacích míst v podzemních garážích pro majitele těchto bytů, je neúnosná pro udržení kvality bydlení a stavu komunikací v okolí ulice Laudova.
  • Projekt nerespektuje půdorys současné stavby, ale rozšiřuje se směrem na sever až na hranici s pozemkem obce, kde nyní rostou vzrostlé stromy, jež investor požaduje kvůli tomu vykácet.