O co jde?

Rada Městské části Praha 17 na svém 73. jednání dne 12.7.2017 schválila usnesení Us RMČ 000309/2017, ve kterém souhlasí s projektovou dokumentací na stavbu nazvanou „Bytový dům Laudova, Praha 17 Řepy“ na pozemcích č.parc. 1142/78, 1142/79 k.ú. Řepy situovanou mezi ulicemi Laudova, Brunnerova v Praze – Řepích

 
Stavba bytového domu zastavěné plochy cca 1174m2 bude umístěna na pozemcích č.parc. 1142/78 a 1142/79 k.ú. Řepy ve vzdálenosti:

  • min. 23,4  –  max. 25,15m od stavby bytového domu č.p. 1384-1386 k.ú. Řepy při ul. Laudova, t.j. SZ rohem západní fasády při hranici s č.parc. 1142/77 k.ú. Řepy a JZ rohem západní fasády ve vzdálenosti min. 3,85m od hranice s pozemkem č.parc. 1530 k.ú. Řepy
  • min. 45,35m od staveb řadových rodinných domů č.p. 990-990 k.ú. Řepy při ul. Brunnerova,  t.j. východní fasádou ve vzdálenosti 00,45m od hranice s pozemkem č.parc. 1142/80 k.ú.  Řepy
  • ve vzdálenosti min. 31,05m od staveb rodinných domů č.p. 614 a 615 k.ú. Řepy při ul. K trninám, t.j. severní fasádou min. 0,8m od hranice s č.parc. 1142/77 k.ú. Řepy
  • min. 15,45m od stavby bytového domu č.p. 1003 při ul. Laudova t.j. JV rohem jižní fasády ve vzdálenosti min. 6,7m od hranice s pozemkem č.parc. 1142/89 k.ú. Řepy a JZ rohem jižní fasády ve vzdálenosti min. 3,35m od hranice s pozemkem č.parc. 1142/271 k.ú. Řepy

Stavba bytového domu bude nepodsklepená o celkem 9 nadzemních podlažích, v několika výškových úrovních, byty na úrovni 3. – 8.NP doplněny na východní, jižní a západní fasádě balkony (případně terasami v 3.NP), byty na úrovni 9.NP terasami nad 8.NP přičemž:

  • 1. – 2.NP o rozměrech max. 36,2x 33,35m bude zakončeno plochou střechou s výškou atiky max. 7,2m od ±0,00 stavby = 349,75m n.m. BpV.
  • 3-8.NP o rozměrech 20,85×33,35m bude ustupující o cca 14,25m od západní okraje fasády a cca 2m od východní fasády a bude zakončeno plochou střechu s výškou atiky max. +25,6m od  ±0,00 stavby = 349,75m n.m.
  • 9.NP o rozměrech 21,15x 16,85m bude ustupující o cca 16,25m od západního okraje fasády a cca 4m od východní fasády a bude zakončeno plochou střechu s výškou atiky max. +29,1m od ±0,00 stavby = 349,75m n.m.BpV.

V projektuje je momentálně v plánu 69 bytových jednotek a 62 parkovacích míst.