Nesouhlas občanů se stavbou bytového domu Laudova

My, občané Řep, zásadně nesouhlasíme se stavbou bytového domu Laudova.

Problematiku této stavby zmiňuje také ve svém blogu doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.