Archiv autora: admin1

Oznámení o přechodném záboru chodníku

Na úřední desce bylo vyvěšeno oznámení o záboru chodníku od 16. 3. do 30. 3. 2023

Rubriky: Články | Napsat komentář

Stanoven termín soudního jednání

Na 16. září 2022 stanovil Městský soud v Praze jednání ve věci žaloby proti rozhodnutí spr. orgánu 19.05.2021 MHMP 626759/2021, sp.zn. S-MHMP 280733/2021/STR, tedy pro stavebnímu povolení na bytový dům Laudova.

Rubriky: Články | Napsat komentář

Demontáž jeřábu

Ve dnech 30.5 až 31.5 bude kvůli demontáži jeřábu zákaz parkování v okolí stavby. OOP2022  

Rubriky: Články | Napsat komentář

Oznámení o záboru parkoviště

Odbor životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 17 vydal opatření obecné povahy, kterým se zabírá parkoviště v Brunnerově ulici pro potřeby společnosti MS – Laudova, s.r.o. z důvodu umístění zařízení staveniště stavby „Bytový dům Laudova“. Žádost je dle úřadu … Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Podána správní žaloba

Dne 16.7.2021 byla u Městského soudu v Praze podána správní žaloba na stavební povolení pro „Bytový dům Laudova“, vydaném dne 19.5.2021. Nezákonnost napadeného rozhodnutí je dle žalobce založena na následujících důvodech: A) Správní orgán porušil zásadu legality a legitimního očekávání … Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář

Oznámení o pronájmu pozemku

Odbor správy obecního majetku MČ Praha 17 oznámil záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1142/77 v k. ú. Řepy (o výměře cca 34 m2) na dobu určitou od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021. MC_Praha_17_-_ZAMER_pronajem_pozemku  

Rubriky: Články | Napsat komentář

Demolice stávající stavby

Úřad Městské části Praha 17 vydal opatření obecné povahy ohledně přechodné úpravy na pozemních komunikacích v ulici Brunnerova v termínu od 1.6.2021 – 13.7.2021. Dokument

Rubriky: Články | Napsat komentář

Magistrát zamítl odvolání proti stavebnímu povolení

Odbor stavebního řádu dne 19.5.2021 vydal oznámení o zamítnutí odvolání proti stavebnímu povolení. Dokument  

Rubriky: Články | Napsat komentář

Kácení stromů

Dne 4. března 2021 začalo kácení stromů. Zajímavé, že k tomu dochází ještě před ukončením stavebního řízení. Otázka také, proč musel být pokácen tento, více jak dvacet let starý smrk, o kterém není v dokumentaci zmínka.

Rubriky: Články | Napsat komentář

Opravené stavební povolení

Dne 25.1. 2021 vydal Stavební úřad MČ Praha 17 opravené stavební povolení. Kromě chybných údajů v dokumentu bylo důvodem i nedoručení dokumentu účastníkům dle zákona. Ostatní námitky podané k původnímu rozhodnutí jsou však platné a budou posouzeny nadřízeným orgánem. Dokument o chybném … Celý příspěvek

Rubriky: Články | Napsat komentář